Estatistikak

Ahotsak.eus bizirik dagoen proiektu bat da. Egunero ari gara datu-basea hornitzen, hizlariak elkarrizketatzen, pasarteak transkribatzen. Orrialde honetan ikusi dezakezu egiten den lanaren argazki bat, datu eta grafiko desberdinetan.

Kopuru totalak une honetan

 • Herriak: 356
 • Hizlariak: 5.944
 • Zintak: 8.372
  • Kodifikatuta: 3.670 (%43,8)
 • Pasarteak: 69.883
  • Transkribatutakoak: 9.648 (%13,8)
  • Audioak: 3.784 (%5,4)
  • Bideoak: 54.047 (%77,3)

Hizlarien datuak

Sexua

Jaioturtea/hamarkada

Bilakaera

Gipuzkoako aldundia Kutxa Eusko Jaularitza Bizkaiko aldundia