Estatistikak

Ahotsak.eus bizirik dagoen proiektu bat da. Egunero ari gara datu-basea hornitzen, hizlariak elkarrizketatzen, pasarteak transkribatzen. Orrialde honetan ikusi dezakezu egiten den lanaren argazki bat, datu eta grafiko desberdinetan.

Kopuru totalak une honetan

 • Herriak: 371
 • Hizlariak: 6.601
 • Zintak: 9.264
  • Kodifikatuta: 4.695 (%50,7)
 • Pasarteak: 88.491
  • Transkribatutakoak: 10.631 (%12,0)
  • Audioak: 6.713 (%7,6)
  • Bideoak: 73.613 (%83,2)

Hizlarien datuak

Sexua

Jaioturtea/hamarkada

Bilakaera

Gipuzkoako aldundia Kutxa Eusko Jaularitza Bizkaiko aldundia