Estatistikak

Ahotsak.eus bizirik dagoen proiektu bat da. Egunero ari gara datu-basea hornitzen, hizlariak elkarrizketatzen, pasarteak transkribatzen. Orrialde honetan ikusi dezakezu egiten den lanaren argazki bat, datu eta grafiko desberdinetan.

Kopuru totalak une honetan

 • Herriak: 356
 • Hizlariak: 6.023
 • Zintak: 8.471
  • Kodifikatuta: 3.800 (%44,9)
 • Pasarteak: 71.972
  • Transkribatutakoak: 9.700 (%13,5)
  • Audioak: 3.844 (%5,3)
  • Bideoak: 56.267 (%78,2)

Hizlarien datuak

Sexua

Jaioturtea/hamarkada

Bilakaera

Gipuzkoako aldundia Kutxa Eusko Jaularitza Bizkaiko aldundia