Estatistikak

Ahotsak.eus bizirik dagoen proiektu bat da. Egunero ari gara datu-basea hornitzen, hizlariak elkarrizketatzen, pasarteak transkribatzen. Orrialde honetan ikusi dezakezu egiten den lanaren argazki bat, datu eta grafiko desberdinetan.

Kopuru totalak une honetan

 • Herriak: 362
 • Hizlariak: 6.154
 • Zintak: 8.638
  • Kodifikatuta: 3.984 (%46,1)
 • Pasarteak: 73.743
  • Transkribatutakoak: 9.739 (%13,2)
  • Audioak: 3.935 (%5,3)
  • Bideoak: 57.930 (%78,6)

Hizlarien datuak

Sexua

Jaioturtea/hamarkada

Bilakaera

Gipuzkoako aldundia Kutxa Eusko Jaularitza Bizkaiko aldundia