Estatistikak

Ahotsak.eus bizirik dagoen proiektu bat da. Egunero ari gara datu-basea hornitzen, hizlariak elkarrizketatzen, pasarteak transkribatzen. Orrialde honetan ikusi dezakezu egiten den lanaren argazki bat, datu eta grafiko desberdinetan.

Kopuru totalak une honetan

 • Herriak: 362
 • Hizlariak: 6.118
 • Zintak: 8.581
  • Kodifikatuta: 3.970 (%46,3)
 • Pasarteak: 75.524
  • Transkribatutakoak: 10.000 (%13,2)
  • Audioak: 4.373 (%5,8)
  • Bideoak: 59.616 (%78,9)

Hizlarien datuak

Sexua

Jaioturtea/hamarkada

Bilakaera

Gipuzkoako aldundia Kutxa Eusko Jaularitza Bizkaiko aldundia