Estatistikak

Ahotsak.eus bizirik dagoen proiektu bat da. Egunero ari gara datu-basea hornitzen, hizlariak elkarrizketatzen, pasarteak transkribatzen. Orrialde honetan ikusi dezakezu egiten den lanaren argazki bat, datu eta grafiko desberdinetan.

Kopuru totalak une honetan

 • Herriak: 347
 • Hizlariak: 5.713
 • Zintak: 8.096
  • Kodifikatuta: 3.546 (%43,8)
 • Pasarteak: 67.219
  • Transkribatutakoak: 9.433 (%14,0)
  • Audioak: 3.481 (%5,2)
  • Bideoak: 50.448 (%75,1)

Hizlarien datuak

Sexua

Jaioturtea/hamarkada

Bilakaera

Gipuzkoako aldundia Kutxa Eusko Jaularitza Bizkaiko aldundia