Estatistikak

Ahotsak.eus bizirik dagoen proiektu bat da. Egunero ari gara datu-basea hornitzen, hizlariak elkarrizketatzen, pasarteak transkribatzen. Orrialde honetan ikusi dezakezu egiten den lanaren argazki bat, datu eta grafiko desberdinetan.

Kopuru totalak une honetan

 • Herriak: 370
 • Hizlariak: 6.335
 • Zintak: 8.924
  • Kodifikatuta: 4.261 (%47,7)
 • Pasarteak: 79.626
  • Transkribatutakoak: 10.185 (%12,8)
  • Audioak: 5.409 (%6,8)
  • Bideoak: 64.544 (%81,1)

Hizlarien datuak

Sexua

Jaioturtea/hamarkada

Bilakaera

Gipuzkoako aldundia Kutxa Eusko Jaularitza Bizkaiko aldundia