Estatistikak

Ahotsak.eus bizirik dagoen proiektu bat da. Egunero ari gara datu-basea hornitzen, hizlariak elkarrizketatzen, pasarteak transkribatzen. Orrialde honetan ikusi dezakezu egiten den lanaren argazki bat, datu eta grafiko desberdinetan.

Kopuru totalak une honetan

 • Herriak: 346
 • Hizlariak: 5.620
 • Zintak: 8.011
  • Kodifikatuta: 3.413 (%42,6)
 • Pasarteak: 64.377
  • Transkribatutakoak: 9.243 (%14,4)
  • Audioak: 3.112 (%4,8)
  • Bideoak: 46.266 (%71,9)

Hizlarien datuak

Sexua

Jaioturtea/hamarkada

Bilakaera

Gipuzkoako aldundia Kutxa Eusko Jaularitza Bizkaiko aldundia