Estatistikak

Ahotsak.eus bizirik dagoen proiektu bat da. Egunero ari gara datu-basea hornitzen, hizlariak elkarrizketatzen, pasarteak transkribatzen. Orrialde honetan ikusi dezakezu egiten den lanaren argazki bat, datu eta grafiko desberdinetan.

Kopuru totalak une honetan

 • Herriak: 362
 • Hizlariak: 6.104
 • Zintak: 8.554
  • Kodifikatuta: 3.936 (%46,0)
 • Pasarteak: 74.729
  • Transkribatutakoak: 9.946 (%13,3)
  • Audioak: 4.333 (%5,8)
  • Bideoak: 58.906 (%78,8)

Hizlarien datuak

Sexua

Jaioturtea/hamarkada

Bilakaera

Gipuzkoako aldundia Kutxa Eusko Jaularitza Bizkaiko aldundia