Estatistikak

Ahotsak.eus bizirik dagoen proiektu bat da. Egunero ari gara datu-basea hornitzen, hizlariak elkarrizketatzen, pasarteak transkribatzen. Orrialde honetan ikusi dezakezu egiten den lanaren argazki bat, datu eta grafiko desberdinetan.

Kopuru totalak une honetan

 • Herriak: 350
 • Hizlariak: 5.840
 • Zintak: 8.254
  • Kodifikatuta: 3.611 (%43,7)
 • Pasarteak: 68.869
  • Transkribatutakoak: 9.480 (%13,8)
  • Audioak: 3.452 (%5,0)
  • Bideoak: 51.763 (%75,2)

Hizlarien datuak

Sexua

Jaioturtea/hamarkada

Bilakaera

Gipuzkoako aldundia Kutxa Eusko Jaularitza Bizkaiko aldundia