Estatistikak

Ahotsak.eus bizirik dagoen proiektu bat da. Egunero ari gara datu-basea hornitzen, hizlariak elkarrizketatzen, pasarteak transkribatzen. Orrialde honetan ikusi dezakezu egiten den lanaren argazki bat, datu eta grafiko desberdinetan.

Kopuru totalak une honetan

 • Herriak: 357
 • Hizlariak: 6.039
 • Zintak: 8.491
  • Kodifikatuta: 3.817 (%45,0)
 • Pasarteak: 72.361
  • Transkribatutakoak: 9.701 (%13,4)
  • Audioak: 3.877 (%5,4)
  • Bideoak: 56.639 (%78,3)

Hizlarien datuak

Sexua

Jaioturtea/hamarkada

Bilakaera

Gipuzkoako aldundia Kutxa Eusko Jaularitza Bizkaiko aldundia