Estatistikak

Ahotsak.eus bizirik dagoen proiektu bat da. Egunero ari gara datu-basea hornitzen, hizlariak elkarrizketatzen, pasarteak transkribatzen. Orrialde honetan ikusi dezakezu egiten den lanaren argazki bat, datu eta grafiko desberdinetan.

Kopuru totalak une honetan

 • Herriak: 353
 • Hizlariak: 5.868
 • Zintak: 8.266
  • Kodifikatuta: 3.614 (%43,7)
 • Pasarteak: 69.143
  • Transkribatutakoak: 9.627 (%13,9)
  • Audioak: 3.745 (%5,4)
  • Bideoak: 53.353 (%77,2)

Hizlarien datuak

Sexua

Jaioturtea/hamarkada

Bilakaera

Gipuzkoako aldundia Kutxa Eusko Jaularitza Bizkaiko aldundia