Estatistikak

Ahotsak.eus bizirik dagoen proiektu bat da. Egunero ari gara datu-basea hornitzen, hizlariak elkarrizketatzen, pasarteak transkribatzen. Orrialde honetan ikusi dezakezu egiten den lanaren argazki bat, datu eta grafiko desberdinetan.

Kopuru totalak une honetan

 • Herriak: 357
 • Hizlariak: 6.066
 • Zintak: 8.518
  • Kodifikatuta: 3.839 (%45,1)
 • Pasarteak: 72.876
  • Transkribatutakoak: 9.706 (%13,3)
  • Audioak: 3.900 (%5,4)
  • Bideoak: 57.192 (%78,5)

Hizlarien datuak

Sexua

Jaioturtea/hamarkada

Bilakaera

Gipuzkoako aldundia Kutxa Eusko Jaularitza Bizkaiko aldundia