Estatistikak

Ahotsak.eus bizirik dagoen proiektu bat da. Egunero ari gara datu-basea hornitzen, hizlariak elkarrizketatzen, pasarteak transkribatzen. Orrialde honetan ikusi dezakezu egiten den lanaren argazki bat, datu eta grafiko desberdinetan.

Kopuru totalak une honetan

 • Herriak: 362
 • Hizlariak: 6.158
 • Zintak: 8.643
  • Kodifikatuta: 4.003 (%46,3)
 • Pasarteak: 76.125
  • Transkribatutakoak: 10.135 (%13,3)
  • Audioak: 4.626 (%6,1)
  • Bideoak: 60.343 (%79,3)

Hizlarien datuak

Sexua

Jaioturtea/hamarkada

Bilakaera

Gipuzkoako aldundia Kutxa Eusko Jaularitza Bizkaiko aldundia