Estatistikak

Ahotsak.eus bizirik dagoen proiektu bat da. Egunero ari gara datu-basea hornitzen, hizlariak elkarrizketatzen, pasarteak transkribatzen. Orrialde honetan ikusi dezakezu egiten den lanaren argazki bat, datu eta grafiko desberdinetan.

Kopuru totalak une honetan

 • Herriak: 346
 • Hizlariak: 5.657
 • Zintak: 8.046
  • Kodifikatuta: 3.511 (%43,6)
 • Pasarteak: 66.571
  • Transkribatutakoak: 9.395 (%14,1)
  • Audioak: 3.448 (%5,2)
  • Bideoak: 49.692 (%74,6)

Hizlarien datuak

Sexua

Jaioturtea/hamarkada

Bilakaera

Gipuzkoako aldundia Kutxa Eusko Jaularitza Bizkaiko aldundia