Estatistikak

Ahotsak.eus bizirik dagoen proiektu bat da. Egunero ari gara datu-basea hornitzen, hizlariak elkarrizketatzen, pasarteak transkribatzen. Orrialde honetan ikusi dezakezu egiten den lanaren argazki bat, datu eta grafiko desberdinetan.

Kopuru totalak une honetan

 • Herriak: 370
 • Hizlariak: 6.520
 • Zintak: 9.172
  • Kodifikatuta: 4.599 (%50,1)
 • Pasarteak: 86.805
  • Transkribatutakoak: 10.559 (%12,2)
  • Audioak: 6.338 (%7,3)
  • Bideoak: 71.639 (%82,5)

Hizlarien datuak

Sexua

Jaioturtea/hamarkada

Bilakaera

Gipuzkoako aldundia Kutxa Eusko Jaularitza Bizkaiko aldundia