Estatistikak

Ahotsak.eus bizirik dagoen proiektu bat da. Egunero ari gara datu-basea hornitzen, hizlariak elkarrizketatzen, pasarteak transkribatzen. Orrialde honetan ikusi dezakezu egiten den lanaren argazki bat, datu eta grafiko desberdinetan.

Kopuru totalak une honetan

 • Herriak: 347
 • Hizlariak: 5.642
 • Zintak: 8.037
  • Kodifikatuta: 3.477 (%43,3)
 • Pasarteak: 65.463
  • Transkribatutakoak: 9.273 (%14,2)
  • Audioak: 3.344 (%5,1)
  • Bideoak: 47.520 (%72,6)

Hizlarien datuak

Sexua

Jaioturtea/hamarkada

Bilakaera

Gipuzkoako aldundia Kutxa Eusko Jaularitza Bizkaiko aldundia