Estatistikak

Ahotsak.eus bizirik dagoen proiektu bat da. Egunero ari gara datu-basea hornitzen, hizlariak elkarrizketatzen, pasarteak transkribatzen. Orrialde honetan ikusi dezakezu egiten den lanaren argazki bat, datu eta grafiko desberdinetan.

Kopuru totalak une honetan

 • Herriak: 362
 • Hizlariak: 6.173
 • Zintak: 8.659
  • Kodifikatuta: 4.002 (%46,2)
 • Pasarteak: 74.083
  • Transkribatutakoak: 9.826 (%13,3)
  • Audioak: 4.176 (%5,6)
  • Bideoak: 58.286 (%78,7)

Hizlarien datuak

Sexua

Jaioturtea/hamarkada

Bilakaera

Gipuzkoako aldundia Kutxa Eusko Jaularitza Bizkaiko aldundia