Estatistikak

Ahotsak.eus bizirik dagoen proiektu bat da. Egunero ari gara datu-basea hornitzen, hizlariak elkarrizketatzen, pasarteak transkribatzen. Orrialde honetan ikusi dezakezu egiten den lanaren argazki bat, datu eta grafiko desberdinetan.

Kopuru totalak une honetan

 • Herriak: 362
 • Hizlariak: 6.187
 • Zintak: 8.676
  • Kodifikatuta: 4.028 (%46,4)
 • Pasarteak: 76.807
  • Transkribatutakoak: 10.150 (%13,2)
  • Audioak: 5.018 (%6,5)
  • Bideoak: 61.359 (%79,9)

Hizlarien datuak

Sexua

Jaioturtea/hamarkada

Bilakaera

Gipuzkoako aldundia Kutxa Eusko Jaularitza Bizkaiko aldundia