Estatistikak

Ahotsak.eus bizirik dagoen proiektu bat da. Egunero ari gara datu-basea hornitzen, hizlariak elkarrizketatzen, pasarteak transkribatzen. Orrialde honetan ikusi dezakezu egiten den lanaren argazki bat, datu eta grafiko desberdinetan.

Kopuru totalak une honetan

 • Herriak: 370
 • Hizlariak: 6.293
 • Zintak: 8.880
  • Kodifikatuta: 4.246 (%47,8)
 • Pasarteak: 79.218
  • Transkribatutakoak: 10.169 (%12,8)
  • Audioak: 5.344 (%6,7)
  • Bideoak: 63.559 (%80,2)

Hizlarien datuak

Sexua

Jaioturtea/hamarkada

Bilakaera

Gipuzkoako aldundia Kutxa Eusko Jaularitza Bizkaiko aldundia