Estatistikak

Ahotsak.eus bizirik dagoen proiektu bat da. Egunero ari gara datu-basea hornitzen, hizlariak elkarrizketatzen, pasarteak transkribatzen. Orrialde honetan ikusi dezakezu egiten den lanaren argazki bat, datu eta grafiko desberdinetan.

Kopuru totalak une honetan

 • Herriak: 346
 • Hizlariak: 5.614
 • Zintak: 8.000
  • Kodifikatuta: 3.333 (%41,7)
 • Pasarteak: 63.952
  • Transkribatutakoak: 9.034 (%14,1)
  • Audioak: 2.896 (%4,5)
  • Bideoak: 45.319 (%70,9)

Hizlarien datuak

Sexua

Jaioturtea/hamarkada

Bilakaera

Gipuzkoako aldundia Kutxa Eusko Jaularitza Bizkaiko aldundia