Estatistikak

Ahotsak.eus bizirik dagoen proiektu bat da. Egunero ari gara datu-basea hornitzen, hizlariak elkarrizketatzen, pasarteak transkribatzen. Orrialde honetan ikusi dezakezu egiten den lanaren argazki bat, datu eta grafiko desberdinetan.

Kopuru totalak une honetan

 • Herriak: 370
 • Hizlariak: 6.280
 • Zintak: 8.865
  • Kodifikatuta: 4.228 (%47,7)
 • Pasarteak: 79.002
  • Transkribatutakoak: 10.165 (%12,9)
  • Audioak: 5.348 (%6,8)
  • Bideoak: 62.868 (%79,6)

Hizlarien datuak

Sexua

Jaioturtea/hamarkada

Bilakaera

Gipuzkoako aldundia Kutxa Eusko Jaularitza Bizkaiko aldundia