Estatistikak

Ahotsak.eus bizirik dagoen proiektu bat da. Egunero ari gara datu-basea hornitzen, hizlariak elkarrizketatzen, pasarteak transkribatzen. Orrialde honetan ikusi dezakezu egiten den lanaren argazki bat, datu eta grafiko desberdinetan.

Kopuru totalak une honetan

 • Herriak: 362
 • Hizlariak: 6.125
 • Zintak: 8.590
  • Kodifikatuta: 3.976 (%46,3)
 • Pasarteak: 75.630
  • Transkribatutakoak: 10.117 (%13,4)
  • Audioak: 4.579 (%6,1)
  • Bideoak: 59.777 (%79,0)

Hizlarien datuak

Sexua

Jaioturtea/hamarkada

Bilakaera

Gipuzkoako aldundia Kutxa Eusko Jaularitza Bizkaiko aldundia