Estatistikak

Ahotsak.eus bizirik dagoen proiektu bat da. Egunero ari gara datu-basea hornitzen, hizlariak elkarrizketatzen, pasarteak transkribatzen. Orrialde honetan ikusi dezakezu egiten den lanaren argazki bat, datu eta grafiko desberdinetan.

Kopuru totalak une honetan

 • Herriak: 350
 • Hizlariak: 5.780
 • Zintak: 8.159
  • Kodifikatuta: 3.565 (%43,7)
 • Pasarteak: 68.045
  • Transkribatutakoak: 9.433 (%13,9)
  • Audioak: 3.510 (%5,2)
  • Bideoak: 51.082 (%75,1)

Hizlarien datuak

Sexua

Jaioturtea/hamarkada

Bilakaera

Gipuzkoako aldundia Kutxa Eusko Jaularitza Bizkaiko aldundia