Estatistikak

Ahotsak.eus bizirik dagoen proiektu bat da. Egunero ari gara datu-basea hornitzen, hizlariak elkarrizketatzen, pasarteak transkribatzen. Orrialde honetan ikusi dezakezu egiten den lanaren argazki bat, datu eta grafiko desberdinetan.

Kopuru totalak une honetan

 • Herriak: 370
 • Hizlariak: 6.432
 • Zintak: 9.018
  • Kodifikatuta: 4.366 (%48,4)
 • Pasarteak: 81.926
  • Transkribatutakoak: 10.227 (%12,5)
  • Audioak: 5.674 (%6,9)
  • Bideoak: 66.923 (%81,7)

Hizlarien datuak

Sexua

Jaioturtea/hamarkada

Bilakaera

Gipuzkoako aldundia Kutxa Eusko Jaularitza Bizkaiko aldundia