Estatistikak

Ahotsak.eus bizirik dagoen proiektu bat da. Egunero ari gara datu-basea hornitzen, hizlariak elkarrizketatzen, pasarteak transkribatzen. Orrialde honetan ikusi dezakezu egiten den lanaren argazki bat, datu eta grafiko desberdinetan.

Kopuru totalak une honetan

 • Herriak: 346
 • Hizlariak: 5.621
 • Zintak: 8.017
  • Kodifikatuta: 3.430 (%42,8)
 • Pasarteak: 64.647
  • Transkribatutakoak: 9.254 (%14,3)
  • Audioak: 3.188 (%4,9)
  • Bideoak: 46.726 (%72,3)

Hizlarien datuak

Sexua

Jaioturtea/hamarkada

Bilakaera

Gipuzkoako aldundia Kutxa Eusko Jaularitza Bizkaiko aldundia