APIaren widget-a

Ahotsak.eus-eko edukia erabili nahi baduzu, APIa erabili dezakezu. Hementxe daukazu APIaren dokumentazio guztia.

APIaren kontra programatu nahi ez baldin baduzu, herri bateko hizlari eta pasarteak erakusten dituen widget.a ere erabili dezakezu.

Hau da, beheko kode-puska hartu, zure herriko kodea itsatsi, eta zure herriko informazioa eta eduki guztia zure blogean edo webgunean erakusteko aukera ematen dizu.

Widgeta - Jarraibideak

1. APIaren giltza eskatu.

2. Herriko informazioa gehitu nahi duzun tokian, HTML kode zati hau itsatsi non herria_slug zure herriaren slug propietatea den (esate baterako, 'aia', 'antzuola', 'lekeitio', 'onati', eta abar). Eta giltzaren kodea ere hortxe txertatu.

3. Hori egin ondoren, zure orrian herri hortako hizlarien taula ikusiko duzu. Zure lana izango da, behar izanez gero, hor sortzen diren taula eta gainerako HTML elementuei css bidez itxura ematea.

Hau da emaitza

Gipuzkoako aldundia Kutxa Eusko Jaularitza Bizkaiko aldundia