Atunaren kontserba Atunaren kontserba-lanak egitera fabrikara joaten ziren. Atunaren kontserba nola egiten zen: dena garbitu ostean latetan sartzen zen.

Atunaren kontserba
Arritokieta Manterola Gomez
- ahotsak.eus