Ume jolasak Umetan jolasik egiteko astirik ez zuten izaten. Hala ere, "sapakonetan" (tortolosetan), "afielka" edota sokasaltoka egiten zuten batzuetan. "Afielka" eta "sapakonetan" jolasak azaltzen ditu.

Ume jolasak
Rosario Kortabarria Urrutia
- ahotsak.eus