Ahüski aldera abereekin udan Abere asko zuten lehen, denetarik gainera. Udan Ahüskira ("bortüalat") eramaten zituzten ardiak eta zenbait behi. "Debeatu" (aspertu) hitzaz. Larre ona mendi omen horretakoa. Ardiak Larraine aldera eramaten zituzten. Orain koinatuak, Matalazen etxean bizi denak, 400 ardi ditu.