Bideetan izan den aldaketa Bideak okerragoak ziren sasoi batean gaur egun baino. Konpontzen hasi zirenean harri xehetua botatzen eta hedatzen zuten gainetik.