Korta barnean hazten ziren txahalak Korta barnean hazten ziren txahalak, pisua irabazteko. Kanpo-behiak nekezago irabazten du pisua; barnekoaren haragia, gainera, samurragoa izaten da.

Korta barnean hazten ziren txahalak
Julian Alegria Uriarte
- ahotsak.eus