Bergaran egoten ziren artzainak Bergarara joaten ziren artzainak aipatzen ditu: Donato, Segundo (Guardia Zibilak Araian hil zuen, deskuidoz), Emilio... Santa Marinako zubiaren ezkerraldera ere joaten ziren ardiekin. Sanjoxepera ere bai. Dirutan ordaintzen zuten apopilo egotea, eta San Jose egunean pare bat bildots ere bai; egun horretan gonbidatuak izaten zituzten.

Bergaran egoten ziren artzainak
Juan Garitano Irazabal
- ahotsak.eus