'Xarnegu' hitzaren erran-nahia Pierrotek dioenez, inguruko herri gehienak gaskoiak ziren: Ahurti, Bastida, Gixune... Herri horietako jendea Bardozen ezkontzen zen, eta orduan bardoztarrei 'xarnegu' (mestizo) deitzen omen zieten.