"Sorginak" Halakorik ezagutu ez badu ere entzuna dauka terminoa. Azaleko arazoak sendatzen zituenik bazegoen Bardozen.