Lafitteren denborako apaizen euskalzaletasuna <p>Lafitte eta haren denborako zenbait oso euskaltzaleak ziren baina erdaraz egiten zuten beren artean eta jendearekin ere erdaraz egiteko ohitura handia zuten. Berarekin ere, <em>Herria</em> aldizkarian laguntzaile gisa hartu zuelarik, erdaraz gehiago egiten zuen euskaraz baino.</p>