Aita Lafitte euskarazko irakasle Pierre Lafittek latina eta greziera ematen zieten, eta eskolaz kanpo euskarazko klaseak.