Uztarrirako behiak, ez idiak Iratzea anitz biltzen zuten. Lastoa ere bai mandoei-eta emateko. Mando ugari zen lehen garraio-lanetarako. Idirik, berriz, ez, behiak erabiltzen ziren uztarrian. Uztarri bakarrarekin hezitzen zituzten behiak.