Abere hazkuntza 15 behitaraino izan ditu, txahalak Italiara saltzeko, nahiz eta badiren inguruan 300 behira arte dituztenak. Lehen dirua ondo ateratzen zen, baina orain arazoak dituzte ber prezioan saltzen direlako. Eskerrak sos laguntzei! Lantegirik ez dagoenez, gazte asko kanpora joaten da lanera.