Maddiren bi alabak Salbaterra ondoko herri baten bizi den alabak laguntzen dio etxeko lanetan. Beste alaba Gers departamentuan bizi da, Auch herrian. Hiru iloba ditu.