Estatistikak

Ahotsak.eus bizirik dagoen proiektu bat da. Egunero ari gara datu-basea hornitzen, hizlariak elkarrizketatzen, pasarteak transkribatzen. Orrialde honetan ikusi dezakezu egiten den lanaren argazki bat, datu eta grafiko desberdinetan.

Kopuru totalak une honetan

 • Herriak: 345
 • Hizlariak: 5.575
 • Zintak: 7.956
  • Kodifikatuta: 3.312 (%41,6)
 • Pasarteak: 63.590
  • Transkribatutakoak: 8.909 (%14,0)
  • Audioak: 2.895 (%4,6)
  • Bideoak: 44.692 (%70,3)

Hizlarien datuak

Sexua

Jaioturtea/hamarkada

Bilakaera

Gipuzkoako aldundia Kutxa Eusko Jaularitza Bizkaiko aldundia